• Espoon Vihreät: Rahoitusjohtajan ansaittava luottamus – Espoon johtamisjärjestelmää uudistettava

  Espoon Vihreät: Rahoitusjohtajan ansaittava luottamus – Espoon johtamisjärjestelmää uudistettava

  Kaupunginjohtaja valitsi rahoitusjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Konttaksen (kok.). Konttaksella on vankka rahoitusalan työkokemus. Lisäksi hän on keskeinen espoolainen kokoomusvaikuttaja. Rahoitusjohtaja on osa kaupungin johtoryhmää ja osallistuu siten keskeisesti asioiden valmisteluun.

 • Espoon Vihreät: Espoon palvelutuotantoa voidaan tehostaa purkamalla päällekkäistä toimintaa

  Espoon Vihreät: Espoon palvelutuotantoa voidaan tehostaa purkamalla päällekkäistä toimintaa

  Espoon Vihreiden mielestä kaupunginjohtajan esitys tilaaja-tuottajamallin purkamisesta ja peruskaupunkimalliin siirtymisestä on perusteltu. Peruskaupunkimallissa tilojen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito hoidetaan samassa organisaatiossa. Tällainen yhden toimijan malli poistaa hallintoa ja selkeyttää johtamisjärjestelmää.

 • Espoon Vihreiden budjettiesitys turvaa palveluita

  Espoon Vihreiden budjettiesitys turvaa palveluita

  Espoon Vihreät näkevät riittävien palveluiden turvaamisen budjettineuvottelujen tärkeimpänä päämääränä. Kunta on olemassa kuntalaisia varten ja budjettia tuleekin vihreiden mielestä korjata välittävämpään suuntaan. Kylmän leikkaamisen sijaan Vihreät haluaa investoida ihmisiin ja luoda tulevaisuudenuskoa. Talouden tasapainoa pitää etsiä kehittämistyöllä, ei… Read More

 • Espoon Vihreät: Espoossa siirryttävä pormestarimalliin

  Espoon johtaminen on ollut viime aikoina valokeilassa, kun on setvitty muun muassa venesatamasotkuja ja avustusten hakematta jättämisiä. Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa… Read More

 • Pääkaupunkiseudun kunnat yhdessä asunnottomuuden kimppuun

  -Helsingin, Espoon ja Vantaan kannattaisi terästää yhdessä otettaan asunnottomuuden hoidossa, toteaa vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja asumispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Susanna Rahkonen.

Valtuusto 7.9.2015 – seurantaraportti ja talousarvio

10.9.2015

Valtuuston kokouksen asialista oli aika tujakka: kuluvan vuoden seurantaraportti, ensi vuoden talousarvio sekä veroprosentti. Kokouksessa päästiin myös kommentoimaan ajankohtaisia asioita.

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta on tullut paljon keskustelua valtakunnassa ja aihe puhututti myös valtuustossa mm. talousarvion yhteydessä. Viime aikojen keskustelu ja Espoon valitettavan niukkasanainen viestintälinja ovat saaneet Espoon taas otsikoihin, tällä kertaa nihkeytenä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen löytämisen suhteen.

Espoossa on tarkoitus esim. kasvattaa alaikäisten vastaanottokapasiteettia, mutta kovin huonosti on kommunikoitu asioita ulospäin.

Vihreät ja RKP jättivät kokouksessa aloitteen, jossa toivottiin mahdollisimman ripeää toimintaa uuden vastaanottokeskuksen löytämiseksi ja resursseja turvapaikan saaneiden kotouttamiseksi. Aloitteen allekirjoitti yli 40 valtuutettua eli reilusti yli puolet valtuutetuista. 

Valtuuston keskustelu oli tällä kertaa yllättävän hyvää ja laadukasta melko pitkäänkin. Tiukat ajat saivat kaikki pohtimaan ratkaisuja: uusia tuottavuuskeinoja ja jähmeän koneiston uudistamista. Maahanmuutto ja vieraskielisen väestön kasvu alkaa näkyä, ja se vaatii myös uudenlaista ajattelua. Niinpä aiheesta puhuttiinkin monessa puheenvuorossa. Keskustelun loppupuolella tosin pari häkellyttävää ulostuloa kasvoivat keskusteluksi, jossa mainittiin kalifaatti, eurooppalaisten jääminen vähemmistöön omassa maanosassaan sekä kiintiöt ruotsalaisille pakolaisille.

Madonlukuja työttömyyden kasvusta 

Seurantaraportin monet asiat olivat tutulla tolalla, mutta osa on menossa huonompaan suuntaan: mm työttömyys on kasvanut 11,1% viime vuoden 9,6 prosentista. Väestö kasvaa edelleen, tämä tulee käytännössä syntyvyydestä ja maahanmuutosta.

Asuntoja on saatu hyvin lisää, 1500 valmistunut ja 1100 aloitettu tänä vuonna. Kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu: esimerkiksi kiireelliset huostaanotot eivät ole vähentyneet.

Keskustelussa Mari Nevalainen nosti esiin, että vaikka pienyrittäjyys on arvokasta, työttömien siivoaminen tilastoista pakkoyrittäjiksi ei ole järkevää. Yrityksen perustaminen on helppoa, mutta yrittäjä putoaa välittömästi kaiken sosiaaliturvan ulkopuolelle, yrittäjyys vaikuttaa myös yrittäjän  puolisoon ja yrityksen saaminen kannattavaksi on kovaa työtä. Se kannattaa vain, kun siihen on aitoa halua ja kykyä.

Nevalainen kritisoi myös kaupungin rahallista panostusta yrittäjiin matkailualalla: Espoon matkailusivut eivät tarjoa asiallista tietoa ja sinne saa näkyvyyttä vain rahalla, mikä pudottaa pois pienyrittäjät.

Tarkastuslautakunnan jäsen Susanna Rahkonen muistutti, että kun työttömyys pitkittyy, työhönpääsy on vaikeampaa. Pitkäaikaistyöttömyys Espoossa on kasvanut tasaisesti. Aktivointiaste on pk-seudun alhaisin. Eri keinoja pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen on mietittävä ennakkoluulottomasti. Esim. palkkatuki voi vähentää työttömyysmenoja ja ehkäistä syrjäytymistä. Vastarepliikeissä pelättiin tempputyöllistämistä: palkataan vain määräaikaisesti ja hyväksikäytetään työttömiä.

Tarkastuslautakunta on ehkä Espoon tärkein lautakunta: se kriittinen ääni, joka pakottaa pohtimaan miten toimintaa voi kehittää. Yksinään se toki ei mitään voisi tehdä, mutta muistuttaa fokuksesta ja toimii piikkinä lihassa, kun toiminnan järkevöittäminen tai kuntalaisten palveleminen uhkaa jäädä koneistossa taka-alalle. Tarkastuslautakunta on nostanut esiin mm. tarvetta kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille, sekä tarvetta lisätä pikaisesti toimenpiteitä nuorten pitkäaikaisen asunnottomuuden ratkaisemiseksi.

Henna Partanen muistutti valtuuston pöytäkirjamerkinnöistä ja niiden heikosta toteutumisesta. Opiskelija-asuntojen pula on tällä hetkellä huutava, mutta opiskelija-asumiseen luovutettavia tontteja ei ole saatu suunnitelmien mukaisesti. Luonnonhoidon toimintamallin päivittämistä ei ole toteutettu kuten on sovittu. Pyöräilyn edistämisen lisäresurssit puuttuvat. Valtuuston budjettineuvottelujen yhteydessä hyväksymät pöytäkirjamerkinnät tulee ottaa tosissaan myös virkamieskunnassa.

Espoo jää tänä vuonna merkittävästi talous- ja tuottavuusohjelman tavoitteista. Työttömyysluvut ovat hurjia ja ne ovat kasvaneet kymmeniä prosentteja. Inka Hopsu muistutti, että tuottavuuden parantamiseen tulisi panostaa ja tuloja ja menoja tarkastella kokonaisuutena: ”Meidän pitää pyrkiä tekemään paremmin ja tehokkaammin. Tuottavuuden parantaminen ei ole mahdotonta. Millaista palvelutasoa haluamme ja voimme ylläpitää? Veronkorotus ei ole vihreille itseisarvo, mutta sitä pitää tarkastella osana kokonaisratkaisua.”

Espoon investointitahti sai puolestaan satikutia Päivi Sallilta, joka kaunistelematta totesi, että Espoo investoi itsensä ylivelkaiseksi. Investointeja 180me vuodessa, ensi vuonna tämänkin katon ylitys jo 18 me. Salli ehdotti myös taseen tarkastelua ennakkoluulottomasti. Omistamisen tulee olla perusteltua. On jäntevöitettävä omistajapolitiikkaa ja selvitettävä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja: voiko kiinteistöjä esimerkiksi rajatusti myydä kiinteistöyhtiöille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella?

Saara Hyrkkö muistutti että Turku on tarjonnut jo kuutta uutta paikkaa hätämajoitukseksi. Hyrkkö kertoi, että oli käynyt tutustumassa alaikäisten vastaanottokeskukseen. 20 hengelle tarkoitettu keskus majoittaa jo sata nuorta. Nyt Espoon olisi hyvä käyttää paljon puhuttuja verkostojaan uusien tilojen löytämiseksi.

”Kyse on ihmisten inhimillisestä hädästä, ja toivon että Espoosta löytyy solidaarisuutta ja inhimillisyyttä ottaa nämä ihmiset vastaan,” Hyrkkö kiteytti.

Ämmässuon tilanteesta käytiin lopulta pitkä keskustelu talousarvion yhteydessä. Henna Partanen muistutti, että asukkaiden kaivovedet ym. ongelmat ovat jatkuneet pitkään eikä ratkaisua löydy lukuisista aloitteista ja selvityksistä huolimatta. Vastuun pompottelu on liian helppoa, kun mikään yksittäinen taho ei ole vastuussa kokonaisuudesta. Valtuutettu Ruoho jätti toivomuksen, jossa toivottiin että kehyksessä huomioidaan ratkaisu Kulmakorven ja Ämmässuon pilaantuneiden kaivovesien korjaamiseksi.

Tiina Elo muistutti, että Opinmäen ja Matinkylän palvelutorin kaltaiset tilat ovat hienoja, mutta niiden käyttö on kallista ja vie resursseja muilta palveluilta. Tuottavuustoimenpiteiden ja uusien tilalinjausten tulee näkyä alenevina sisäisinä vuokrakustannuksina. Iso laiva kääntyy hitaasti, mutta pakko se on saada kääntymään.

Kunnallisverosta käytiin suhteessa yllättävän vähän keskustelua. Veroprosenttipäätös on tässä vaiheessa vaikea, koska valtion toimenpiteet eivät ole vielä selvät. Tästä syystä Veikko Simpanen (sd) ehdotti Tiina Elon kannattamana, että palautetaan veroprosentti uudelleen valmisteluun, kunnes meillä on enemmän tietoa valtion toimenpiteiden vaikutuksesta. Palautusesitys hävisi  32 – 41. Näin ei kuitenkaan tehty, ja lopulta päädyttiin äänestämään sekä voimalaitosten kiinteistöveroprosentista että kunnallisveroprosentistakin. Vihreät äänestivät kunnallisveron 0,25% korottamisen puolesta. Kunnallisveron korottamisen osalta ryhmässä oli myös kriittisiä ääniä, mutta näiden tietojen pohjalta ryhmä päätti äänestää puolesta. Ensisijaisesti tulee kuitenkin tavoitella nimenomaan tuottavuuden parantamista.

Loput asiat pöydättiin.

Helka Otsolampi Espoon Vihreiden toiminnanjohtajaksi

4.9.2015

Helka Otsolampi aloittaa Espoon Vihreiden toiminnanjohtajan sijaisena marraskuun alussa nykyisen toiminnanjohtajan Kimmo Kyrölän jäädessä hoitovapaalle. Sijaisuus kestää yhdeksän kuukautta ja päättyy siis heinäkuun lopussa.Lue lisää

Espoon Vihreät: Espoossa on tilaa turvapaikanhakijoille

29.8.2015

Pitkittyneiden kriisien, kuten Syyrian sisällissodan takia miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja pakenemaan. Pakolaistilanne on erityisen vaikea kriisialueiden naapurimaissa. Myös Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut viime aikoina erittäin nopeasti. Vastaanottokeskukset ovat täyttyneet ääriään myöten ja uusia tiloja etsitään ympäri Suomen kuumeisesti.Lue lisää

Tony Hagerlund: Kaupungin kannattaisi vuokrata maitaan

2.9.2015

(Helsingin Sanomat 2.9.2015) HS kertoi (30. 8.) Helsingin kaupungin ongelmista Lauttasaaressa: kaupunki ei omista alueella juuri lainkaan maata, ja julkisille palveluille on hankala löytää tilaa.

Toisaalla kerrottiin, kuinka lähes kaikkien suurimpien kaupunkien asukasluku kasvaa asutuksen tiivistyessä.

Nykyisiin ongelmiin ei voi helposti vaikuttaa, mutta tulevia ongelmia voi estää nykyisillä päätöksillä.

Kunnat joko myyvät tontteja tai vuokraavat niitä. Ero näiden välillä on luonnollisesti se, että tontin myynnillä kunta saa saman tien isommat tulot. Vuokraaminen taas tuottaa tasaisesti.

Manner-Euroopassa monet kaupungit ovat myymisen sijaan vuokranneet maataan pitkillä, jopa satoja vuosia kestävillä vuokrasopimuksilla. Vuokran maksu voidaan hoitaa etupainotteisesti saman tien. Näin lopputulema ei eroa millään tavalla siitä, että tontti myytäisiin – paitsi että pitkän ajan kuluttua tontti palautuu julkiseen omistukseen.

Pitkäaikainen vuokraus heti maksettuna tuskin vähentäisi rakentamista. Kustannukset pyritään kattamaan vuosien tai vuosikymmenten aikana. Yksikään rakennuttaja ei toteuta projektejaan toivoen pääsevänsä voitolle sadan tai kahdensadan vuoden kuluttua.

Jos suomalaiset kasvavat kaupungit myymisen sijaan vuokraisivat tonttejaan pitkiksi ajoiksi, jotkut tänä vuonna syntyneet pääsisivät vanhoilla päivillään hyötymään tämän päivän kuntapäättäjien pitkäjänteisyydestä. Se ei ratkaisisi Lauttasaaren kouluahtautta tänä vuonna, mutta sadan vuoden kuluttua Helsingin Sanomissa ei kirjoitettaisi samaa Jätkäsaaresta tai Keski-Pasilasta.

Tony Hagerlund
Espoo

Tony Hagerlund: Lastensuojelun asiakkuutta ei saa muuttaa bonuskortiksi

28.6.2015

(Helsingin Sanomat 28.6.2015) Oikeutta kokopäiväiseen päivähoitoon ollaan rajaamassa hallituksen linjauksella. Uudistus koskisi perheitä joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat kotona, tosin poikkeuksia voitaisiin tehdä “erityisistä syistä”. Helsingin Sanomien (24.6.) pääkirjoituksessa esimerkiksi nostettiin esimerkiksi lastensuojelupalveluita tarvitsevat perheet.

Monissa perheissä vanhemmat voivat olla vaikkapa oman tai lasten sairauden seurauksena kovilla, mutta lapsista huolehditaan. Niinpä lastensuojelun asiakkuus ei ole kattava mittari sille, tarvitseeko perhe tukea.

Lastensuojelun asiakkuudesta ei tule luoda perhepalveluiden bonuskorttia. Tänä vuonna voimaan tulleessa uudessa lastensuojelulaissa korostetaan sitä, että perhetyötä tulee tarjota tarpeen mukaan, välittämättä lastensuojelun asiakkuudesta.

Toivottavasti nyt ei luoda mallia, jossa “erityinen syy” saada lapsensa päivähoitoon tietyissä tilanteissa on vain lastensuojeluasiakkuuden avulla.

Tony Hagerlund
Espoon varhaiskasvatusjaoston jäsen (vihr)

Tony Hagerlund: Karamalmin liikennepuisto kuntoon seuraaville sukupolville

13.6.2015

(Länsiväylä 13.6.2015) Kivenheiton päässä Nokian pääkonttorista Karamalmilta löytyy liikennepuisto – tai oikeammin sen jäänteet. Vajaan kolmenkymmenen vuoden ajan liikennepuisto on saanut rapistua. Asfaltti ja suojatiet erottuvat edelleen, ja kunnostuksella puiston saisi taas entiselleen.

Liikennepuisto eli huippuhetkiään 1950 ja -60 luvuilla, jolloin sitä pidettiin priimakunnossa ja kävijämäärät olivat suuret.

Puiston aluetta ollaan kaavoittamassa uudelleen. Yli puolen hehtaarin kokoisen alueen eteläreunaa on jo aiemmin suunniteltu toimitiloille, ja pohjoispuoli on nyt harkinnassa.

Liikennepuiston alue on niin iso, että alueelle mahtuisi ongelmitta lisäksi vaikkapa aidattu leikkialue pienemmille lapsille, keinuja vähän isommille ja penkkejä aikuisille. Alueella voisi hyvin olla“puisto puistossa”, yhdistetään samaan pakettiin uutta ja vanhaa.

Miksi purkaa jotain vanhaa, hienoa ja tarpeellista, jos ei ole pakko? Liikennepuistojen ideana on antaa mahdollisuus harjoitella liikennekäyttäytymistä. Espoossa on noin 200 asukas- ja leikkipuistoa. Kyllä yhden niistä teemana voisi olla liikenne. Samalla tultaisiin säilyttäneeksi pala espoolaista historiaa.

Tony Hagerlund
Espoo

Kaupunginhallitus 5.10.2015 Raportti

6.10.2015 (Tiina Elo)
Tässä raportti eilisen kaupunginhallituksen kokouksesta. Asiat menivät pääosin keskusteluitta ja esityksen mukaan. Tämä oli pj. Ari Konttaksen viimeinen kokous ja kahden viikon päästä kaupunginhallituksen johtoon astuu Markus Torkki. Tässä asiat, jotka eivät menneet nuijan kopautuksella. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Valtuustokysymys senioritalon käytöstä Espoon keskuksessa (Kv-asia) Esittelijä täydensi vastaustaan, mutta jätettiin kuitenkin yksimielisesti Lue lisää

Kaupunginhallitus 5.10.2015 Suurpelto II, Kallvik I ja maakauppa Nuuksiossa

2.10.2015 (Tiina Elo)
Tässä ensi maanantain kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Vaihteeksi lyhyempi lista vailla suuria kiistakysymyksiä. – Suurpelto II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330502, 21. kaupunginosa Henttaa (Kv-asia) Suurpellon eteläisen sisääntuloalueen rakentumaton toimistorakennusten alue muutetaan asuinrakennuksiksi. Rakennusten ilmeellä pyritään korostamaan korttelin asemaa näkyvällä paikalla Ylismäentien varressa. Uutta asuinrakennusoikeutta tulee yhteensä 18 000 k‑m2. Lue lisää

Kaupunginhallitus 28.9.2015 Raportti

28.9.2015 (Tiina Elo)
Tässä raportti tämän iltaisesta kaupunginhallituksen kokouksesta niiltä osin kuin päätettiin pohjaesityksestä poikkeavasti tai on muuten raportoitavaa. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Vastaus suhtaudutaan palveluun myönteisesti ja tarkoitus on, että Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmä ottaisi vastatakseen sen käyttöön otosta, mikäli valtuusto tämän vastauksen hyväksyy. Hyvä niin ja tämä Lue lisää

Tila- ja asuntojaosto 28.9.2015 Raportti

28.9.2015 (Tiina Elo)
Tässä raporttia tämän aamuisesta tila- ja asuntojaostosta. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Kuulimme toimitusjohtaja Seppo Kallion katsauksen Espoon Asunnot Oy:n tilanteesta. Kokouksessa olivat läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouni Mykkänen (kok.) ja varapuheenjohtaja Marjo Matikka (vihr.). Espoon Asunnoilla on tällä hetkellä noin 15 000 asuntoa. Vuositavoitetta Lue lisää