• Kaupunkia on suunniteltava kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen näkökulmasta

  Kaupunkia on suunniteltava kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen näkökulmasta

  Metroasemille olemme vaatineet riittäviä ja turvallisia pyöräparkkeja ja liityntäjoukkoliikenteen sujuvuutta. Tiina Elon aloitteesta laadittiin metroasemille sujuvien pyöräyhteyksien tarkastelut (saavutettavuustarkastelut). Niissä on monta hyvää asiaa ja seuraavaksi pitää varmistaa että ne toteutuvat: pyöräilyn ja kävelyn erottaminen pyöräkaistoilla tärkeimmillä yhteyksillä… Read More

 • Järvet, joet, pienet purot sekä merenrannat hyvään kuntoon

  Järvet, joet, pienet purot sekä merenrannat hyvään kuntoon

  Kaavoitusohjelmaan Tiina Elo sai neuvoteltua Matalajärven suojelusuunnitelman tekemisen. Kalajärven kallioiden kaavan käsittelyn yhteydessä päätettiin, että selvitetään olemassaolevan ja tulevan asutuksen vaikutukset Kalajärven tilaan ja tehdään suunnitelma vaikutusten minimoimiseksi.

 • Espoon Vihreät: Metron lisäksi tarvitaan sujuvaa poikittaisliikennettä

  Kaupunginvaltuusto päättää maanantaina 29.9. Länsimetron jatkon rahoituksesta. Espoon kaupungille metro on ennen kaikkea mahdollisuus rakentaa lisää kaupunkia, työpaikkoja ja asuntoja tehokkaasti raiteiden varteen. Asukkaiden näkökulmasta metro on ensisijaisesti joukkoliikennehanke, jonka onnistumista mitataan sillä, miten se helpottaa päivittäistä liikkumista…. Read More

 • Espoon Vihreät: Espoon palvelutuotantoa voidaan tehostaa purkamalla päällekkäistä toimintaa

  Espoon Vihreät: Espoon palvelutuotantoa voidaan tehostaa purkamalla päällekkäistä toimintaa

  Espoon Vihreiden mielestä kaupunginjohtajan esitys tilaaja-tuottajamallin purkamisesta ja peruskaupunkimalliin siirtymisestä on perusteltu. Peruskaupunkimallissa tilojen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito hoidetaan samassa organisaatiossa. Tällainen yhden toimijan malli poistaa hallintoa ja selkeyttää johtamisjärjestelmää.

 • Espoon Vihreät: Espoossa siirryttävä pormestarimalliin

  Espoon johtaminen on ollut viime aikoina valokeilassa, kun on setvitty muun muassa venesatamasotkuja ja avustusten hakematta jättämisiä. Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Kunnista on tullut monialaisia kuntakonserneja, joiden johtaminen edellyttää entistä laajempaa ammatillista osaamista ja johtamistaitoja. Koska kunnissa… Read More

 • Pääkaupunkiseudun kunnat yhdessä asunnottomuuden kimppuun

  -Helsingin, Espoon ja Vantaan kannattaisi terästää yhdessä otettaan asunnottomuuden hoidossa, toteaa vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja asumispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Susanna Rahkonen.

 • Kaupungin kannattaa järjestää hoitopalveluita myös itse

  Kaupungin kannattaa järjestää hoitopalveluita myös itse

  Niittymaan vaikeavammaisten ja heidän omaisensa olivat pitkään tyytymättömiä yksityisen pitäjän toimintaan. Kuvaavaa on, että monien ongelmien lisäksi asukkaat olivat toivoneet, että voisivat saada kahvin toiseen aikaan päivästä kuin mitä sopimuksessa oli sovittu. Tätä pientä joustoa ei voitu tarjota,… Read More

 • Vihreät ovat saaneet lisättyä luomu- ja lähiruuan käyttöä

  Lisää luomu- ja lähiruokaa

  Luomu- ja lähiruoan käyttöä on vihreiden aloitteesta saatu lisättyä. Tiina Elo teki maaliskuussa 2010 raha-asiain aloitteen, että kaupunki liittyy Portaat luomuun -hankkeeseen. Näin tapahtuikin syksyllä 2010. Tällä hetkellä Espoon päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa keitetään puurot luomuhiutaleista ja luomuruuan osuutta… Read More

 • Espoon Vihreiden budjettiesitys turvaa palveluita

  Espoon Vihreiden budjettiesitys turvaa palveluita

  Espoon Vihreät näkevät riittävien palveluiden turvaamisen budjettineuvottelujen tärkeimpänä päämääränä. Kunta on olemassa kuntalaisia varten ja budjettia tuleekin vihreiden mielestä korjata välittävämpään suuntaan. Kylmän leikkaamisen sijaan Vihreät haluaa investoida ihmisiin ja luoda tulevaisuudenuskoa. Talouden tasapainoa pitää etsiä kehittämistyöllä, ei… Read More

 • Kaupunkiluonnon monimuotoisuus suojeluun

  Kaupunkiluonnon monimuotoisuus suojeluun

  Vaaliohjelman tavoite kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi on toteutunut monella tavoin. Merkittävin teko oli Sirpa Hertellin ja Nina Knaapilan aloite 550 metsähehtaarin suojelusta, jolla Espooseen saatiin toistakymmentä uutta vanhan metsän luonnonsuojelualuetta. Kaavoituksessa viheralueiden pitäminen viheralueina ja niiden nakertamisen estäminen vaatii… Read More

 • Suomenojan lintulahti on suojeltava kaavoituksella

  Suomenojan lintulahti on suojeltava kaavoituksella

  Jätevedenpuhdistamon siirtopäätöksen yhteydessä valtuustossa 12.10.2009 vihreät vaativat, että Suomenojan lintukosteikko riittävine suojavyöhykkeineen suojellaan. Ympäristölautakunta puheenjohtajansa Tiina Pursulan aloitteesta selvitytytti suojelurajauksen toukokuussa 2010. Näin saatiin ensimmäista kertaa rajaus, jonka perusteella suojelualue voidaan tehdä. Lue lisää karttarajauksesta LehtiVihreä-lehdestä. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa varapuheenjohtaja… Read More

 • Jyrki Kasvi demokratiatyopajan alustuksessaan

  Vihreät puolustaa mahdollisuutta vaikuttaa kotiseutunsa asioihin

  Espoon Vihreät ovat ottaneet kantaa kotiseutu- ja kaupunginosayhdistysten tuen jatkamisen  sekä kaupunginosa- ja lähidemokratian puolesta. Tavoitteena on tehdä Espoosta Suomen avoimin kaupunki. Demokratiaprojektissaan 2012 Espoon vihreät keräsi ideoita siitä, miten Espoo voisi toimia nykyistä avoimemmin. Esimerkiksi valmistelun ja… Read More

 • Vihreiden aloitteesta Espoo lähti mukaan uskalla välittää -kampanjaan

  Tasa-arvon edistäminen kuuluu myös kunnille

  Espoon liikuntatoimi ei rohjennut lähteä mukaan ”Uskalla olla itsesi – myös urheilussa” -kampanjaan (www.uskalla.fi), jossa otettiin kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asialliseen kohteluun urheilukentillä. Vihreät tarttuivat heti aiheeseen kannanotolla 13.8.2009: – Kampanjan tarpeellisuus paljastuu sen saamasta vastaanotosta. Toivon, että… Read More

Espoon Vihreät: Espoon palvelutuotantoa voidaan tehostaa purkamalla päällekkäistä toimintaa

4.5.2015

Espoon Vihreiden mielestä kaupunginjohtajan esitys tilaaja-tuottajamallin purkamisesta ja peruskaupunkimalliin siirtymisestä on perusteltu. Peruskaupunkimallissa tilojen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito hoidetaan samassa organisaatiossa. Tällainen yhden toimijan malli poistaa hallintoa ja selkeyttää johtamisjärjestelmää.Lue lisää

Inka Hopsu ehdolla Vihreiden puheenjohtajistoon

30.4.2015

Uudenmaan Vihreät esittää espoolaisen varakansanedustajan ja Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Inka Hopsun valintaa puolueen puheenjohtajistoon kesäkuun puoluekokouksessa. Hopsu on ehdolla puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi ja puoluehallituksen varapuheenjohtajaksi.Lue lisää

Viikko vaaleihin ja sen kyllä huomaa – raportti valtuuston kokouksesta 13.4.2015

16.4.2015

Valtuuston kokouksessa nähtiin poikkeuksellista säpinää ja vaalikuumeen aiheuttamaa kukkotappelua aiheen vierestä, mutta onneksi myös ihan asiallista keskustelua.Lue lisää

Tony Hagerlund: Espooseen tarvitaan uusia päiväkoteja joka vuosi

29.4.2015

(Länsiväylä 29.4.2015) Länsiväylässä (18.4.2015) kerrottiin, kuinka Espoossa on noin 300 lasta päivähoidossa niin sanotuilla ylipaikoilla. Tämä on käytännössä kolmen ison tai kuuden pienemmän päiväkodin verran lapsia, joiden ryhmille on etsitty tiloja esimerkiksi ryhmiä suurentamalla, päiväkotien liikuntasaleista, sekä muista väliaikaisista tiloista.

Täyteenahdetut tilat ovat ikäviä lasten kannalta – siinä kun tuppaa syntymään meteliä ja ruuhkaa. Tilanne kuormittaa myös henkilökuntaa. Lisäksi ylipaikat ovat riski siellä aikaansa viettävien lisäksi myös rakennukselle: jos esimerkiksi ilmanvaihto on suunniteltu pienemmälle lapsimäärälle, voi seurauksena olla pahimmillaan ongelmia niin sisäilmassa kuin rakennuksen kunnossa.

Päivähoitoon tulevien lasten määrä vaihtelee vuosittain, riippuen muun muassa työllisyyden kehityksestä. Selvää kuitenkin on, että pitkässä juoksussa päivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa samaa tahtia kuin Espoon asukasluku.

On tärkeää, että lähtötilanne on mahdollisimman hyvin tasapainossa. Ylipaikkojen tulisi tosiaan olla vain väliaikaisia ylipaikkoja. Jos joustonvara on käytetty jo etukäteen, asetetaan lapset ja henkilökunta mahdottoman tilanteen eteen.

Päivähoidossa olevien espoolaisten lasten määrän kasvaessa myös päiväkoteja tulee rakentaa, on taloustilanne mikä tahansa. Aina voi miettiä kustannustehokkaampia tapoja rakentaa, mutta siitä ei pääse yli eikä ympäri, että tarvitsemme muutaman uuden päiväkodin verran tilaa vuodessa – joka vuosi.

Tony Hagerlund
Espoon varhaiskasvatusjaoston jäsen (vihr)

Tony Hagerlund: Ison Omenan palvelutorille lastenhoitopiste

28.3.2015

(Länsiväylä 28.3.2015) Runsaan vuoden kuluttua kesällä avataan Ison Omenan laajennukseen niin sanottu palvelutori, joka kokoaa yhteen muun muassa kirjaston, terveyskeskuksen, neuvolan sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Palvelutorin suunnitelmia esiteltiin Länsiväylässä 18.3.

Matinkylän palvelukeskuksen yhteyteen kannattaisikin perustaa myös erillinen lastenhoitopiste. Kokonaisuuden ei tarvitse olla kovinkaan kummoinen: suojaisa tila jossa on leluja ja kirjoja, sekä henkilökuntaa, joka katsoo lasten perään. Eli käytännössä vastaava osa- tai kokoaikainen lastenhoitoparkki jollainen löytyy muun muassa Ikeasta ja muutamista ostoskeskuksista.

Aika ajoin puhutaan vanhemmista jotka käyttävät subjektiivista oikeutta päivähoitoon “turhaan”: lapset ovat päivähoidossa, vaikkeivät vanhemmat ole töissä tai opiskele. Tällöin unohtuu, että lastenhoitoapua voi tarvita myös muista syistä kuin työssäkäyntiä varten.

Jos lääkärissä on mukana välkky muutaman vuoden ikäinen lapsi, ei vanhempi voi puhua vaikkapa omasta masennuksestaan tai arjen ongelmista. Vielä isompi ongelma on pienten lasten vanhemmilla jos edessä on käynti mielenterveys- tai päihdepuolen tapaamisessa. Pienetkin lapset ymmärtävät ja myös ahdistuvat joutuessaan kuuntelemaan keskusteluja, joita heidän ei kuuluisikaan kuulla.

Kukaan ei tiedä kuinka moni lapsi on päivähoidossa vain siksi, että vanhemmilla on ajoittaista muutaman tunnin mittaista tarvetta lastenhoidolle. Päivähoito kun on ainut julkinen organisaatio joka taatusti auttaa lastenhoidossa silloin kun apua tarvitaan. Esimerkiksi perhetyöstä ei saa vastaavaa tukea.

Lisäksi pienituloisille vanhemmille päivähoito on maksutonta, sen sijaan muutamankin tunnin lastenhoitoapu viikossa maksaa merkittävän osan kuukausituloista.

Lastenhoitoaika voisi olla tarjolla vain etukäteen varaten, jolloin ei synny yllättäviä ruuhkia. Ajanvarauksen voisi yhdistää muihin palveluihin, esimerkiksi lääkäriajan voisi tilata joko tavanomaisesti tai yhdistettynä lastenhoitoon.

Espoon päivähoito on ongelmissa lapsimäärän kasvaessa hurjaa tahtia. Siksi kannattaisikin satsata siihen, etteivät vanhemmat joudu laittamaan lapsiaa päivähoitoon vain siksi, ettei muualtakaan apua saa.

Uutta palvelumallia luotaessa tulisi miettiä myös millaisille aivan uusille palvelumuodoille olisi tarvetta – pelkkä vanhojen palvelujen yhteenkokoaminen ei ole yksistään kovinkaan innovatiivistä. Matinkylän palvelutorin myötä Espoon kaupungilla olisi tilaisuus rakentaa uudenlaista, tämän ajan tarpeisiin vastaavaa palvelumallia, ja samalla keventää päivähoidon kuormaa.

Tony Hagerlund
Espoon varhaiskasvatusjaoston jäsen (vihr)

Tiina Elo ja Kaarina Saramäki: Pienituloisten verotusta kevennettävä ja veroparatiisit laitettava kuriin

28.2.2015

(Länsiväylä 28.2.2015) Suomi tarvitsee uutta työtä ja kestävää hyvinvointia. Niitä luodaan reilulla taloudella ja viisaalla verotuksella. Reilussa taloudessa tuloeroja kavennetaan ja pienituloisten verotusta kevennetään. Harmaa talous, veroparatiisit ja verokikkailu laitetaan kuriin. Työtä verotetaan vähemmän ja saasteita enemmän.

Vihreiden tuoreiden verolinjausten mukaan ansiotulot, sosiaalietuudet ja eläkkeet on säädettävä verovapaiksi 560 euron kuukausituloihin saakka. Tämä olisi askel kohti perustuloa, joka tuo turvaa pätkä- ja silpputyöntekijöille sekä yksinyrittäjille ja tekee työnteosta aina kannattavaa.

Jotta uusia työpaikkoja syntyy, tulee yrityksiä ja yhteisöjä kannustaa veroporkkanoin kestäviin investointeihin ja työllistämiseen. Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamista on helpotettava nostamalla yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nykyisestä 8 500 eurosta 30 000 euroon vuodessa.

Euroalueelta vuotaa veroparatiiseihin vuosittain jopa 1 000 miljardia euroa. Merkittävin keino verovälttelyn kitkemiseksi on maakohtainen talousraportointi. EU-tasolla tulee luoda henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmä, jolla helpotetaan verovelvollisten yksilöintiä ja vaikeutetaan siten veronkiertoa.

Reilussa taloudessa luonnonvaroja käytetään fiksusti. Nyt resursseja hukataan, eikä raaka-aineita kierrätetä tarpeeksi. Vihreiden tavoitteena on luoda uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian aloille 50 000 uutta työpaikkaa.

Ympäristölle haitallista toimintaa tuetaan suurilla summilla erilaisten verotukien kautta. Tätä haluamme lähteä purkamaan. Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja pian, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta ja hidastaa biodiversiteetin vähenemistä.

Jotta julkisen talouden rahoitus ja hyvinvointivaltion edellytykset voidaan turvata, on verojärjestelmäämme kehitettävä talouden kasvuedellytyksiä tukevaksi. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta ympäristöhaittojen, varallisuuden ja kulutuksen verotukseen. Kulutusverot osuvat usein eniten pienituloisiin, joten on tärkeää huolehtia niiden kompensoimisesta ja verotuksen progressiivisuudesta.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
eduskuntavaaliehdokas

Kaarina Saramäki
Espoon Vihreiden puheenjohtaja
Vihreiden taloustyöryhmän jäsen

Espoo sanoi kyllä esteettömyydelle ja reilulle joukkoliikenteelle

18.5.2015 (Saara Hyrkkö)
Espoon konsernijaosto päätti tänään kokouksessaan äänestysten jälkeen, että Espoo tukee sokeiden, liikuntarajoitteisten sekä lastenvaunujen ja pyörätuolien kanssa kulkevien alennus- ja vapaalippujen säilyttämistä joukkoliikenteessä. Kirjoitin asiasta viimeksi noin kuukausi sitten, mutta silloin asia jäi äänestyksen päätteeksi pöydälle. On mukava tunne, kun pitkä työ tuottaa hyviä päätöksiä. Osa kokoomuksesta suhtautui hyvin nyreästi Lue lisää

Ehdolla Vihreiden varapuheenjohtajaksi

22.4.2015 (Saara Hyrkkö)
Haluan, että Vihreät on tulevaisuuspuolue, joka luo toivoa, ratkaisee ongelmia ja kutsuu mukaan. Meidän on tehtävä näkyväksi väsymätön työmme paremman maailman puolesta, säilytettävä pilke silmäkulmassa ja toimittava vastavoimana sulkeutuneisuudelle, vihalle ja eriarvoisuudelle. Vihreillä on kaikki edellytykset kasvaa suureksi puolueeksi. Loistokampanja ja vaalivoitto antavat tähän virtaa. Nyt puolue tarvitsee taitavaa, näkemyksellistä ja Lue lisää

Tehdään maailmasta parempi

18.4.2015 (Saara Hyrkkö)
Olen mukana politiikassa, koska haluan rakentaa hyvää nykypäivää ja parempaa huomista. Uskon, että maailmasta voidaan tehdä parempi paikka meille kaikille: nuorille ja vanhoille, eläimille ja ihmisille, enemmistöille ja vähemmistöille, heikoille ja vahvoille. Sen puolesta haluan tehdä töitä. Siksi asetuin viime vuoden kesäkuussa ehdolle eduskuntavaaleissa. Olen ahkera ja peloton. Teen kovasti töitä Lue lisää

Esteettömyys ei tapahdu itsestään

17.4.2015 (Saara Hyrkkö)
Espoon konsernijaosto antaa maanantaina HSL:lle lausunnon erikoisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa. HSL esittää, että esimerkiksi näkövammaisten ja invalidien vapaalippuoikeudesta luovutaan. HSL perustelee tätä sillä, että lipunostolaitteistojen uusimisen yhteydessä lipun ostamisesta tulee esteetöntä. Espoon lausunnon virkamiesesitys on päätynyt tukemaan näitä muutoksia vastoin Espoon vammaisneuvoston kantaa. Lue lisää