• Espoon Vihreät: Kasvava Espoo tarvitsee terveitä päiväkoteja ja kouluja

  Espoon Vihreät: Kasvava Espoo tarvitsee terveitä päiväkoteja ja kouluja

  Espoon Vihreiden valtuustoryhmä pitää ensi vuoden talousarvion valmisteluun liittyviä opetukseen ja päivähoitoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvia leikkauspaineita liian suurina. Espoon väestö kasvaa tuhansilla vuosittain ja kasvavan kaupungin uudet asukkaat tarvitsevat päiväkoteja, kouluja ja muita palveluita. Koulujen ja… Read More

 • Valtuuston kokous 13.6: Jokeri raiteilleen

  Valtuuston kokous 13.6: Jokeri raiteilleen

  Aivan aluksi Espoon kaupunginvaltuustossa puitiin Länsimetron käyttöönoton viivästymistä. Vaikka asia ei ollut esityslistalla, kaikki olivat tyytyväisiä, että akuutista asiasta saatiin lisätietoa. Esittelypuheenvuorojen jälkeen viivästymisestä, sen syistä ja tilanteen korjaamisvaihtoehdoista käytiin tulikivenkatkuinen keskustelu, jossa esitettiin niin Länsimetro Oy:n toimivan johdon kuin hallituksenkin… Read More

 • Espoon Vihreät: Länsimetron viivästys ei saa vaarantaa espoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä

  Espoon Vihreät: Länsimetron viivästys ei saa vaarantaa espoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä

  Espoon vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että espoolaisten joukkoliikenneyhteydet on saatava sujumaan Länsimetron viivästyksestä huolimatta. Korvaavan liikenteen aiheuttama lisäkustannus ei saa nostaa jo muutenkin kalliita lipunhintoja entisestään. Viivästyksen syyt ja tiedonkulun ongelmat on selvitettävä perinpohjaisesti ja niihin on puututtava viipymättä

 • Urheilu ja iloinen mieli yhdistivät Monikulttuurisessa pesispäivässä

  Urheilu ja iloinen mieli yhdistivät Monikulttuurisessa pesispäivässä

  Espoon Vihreät ja Espoon Pesis järjestivät Monikulttuurisen pesäpallopäivä –tapahtuman Leppävaaran urheilupuistossa sunnuntaina 5.6.2016. Paikalla oli arviolta noin 70 ihmistä, joista pesistä joko harjoittelivat tai pelasivat lähes 50 henkilöä. Porukkaa oli vauvasta vaariin, ja pelaajienkin ikähaarukka oli noin 5-vuotiaasta… Read More

 • Valtuuston kokous 23.5: Arvionnissa viime vuoden talous ja ilmaisen ehkäisyn tarve

  Valtuuston kokous 23.5: Arvionnissa viime vuoden talous ja ilmaisen ehkäisyn tarve

  Valtuustokeskustelu alkoi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta, joka innoitti valtuuston puhumaan innokkaasti kauniista kevätillasta huolimatta. Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain sitovien tulostavoitteiden toteutumista arviointikertomuksessaan.

Espoon Vihreät: Kasvava Espoo tarvitsee terveitä päiväkoteja ja kouluja

17.6.2016

Espoon Vihreiden valtuustoryhmä pitää ensi vuoden talousarvion valmisteluun liittyviä opetukseen ja päivähoitoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvia leikkauspaineita liian suurina. Espoon väestö kasvaa tuhansilla vuosittain ja kasvavan kaupungin uudet asukkaat tarvitsevat päiväkoteja, kouluja ja muita palveluita. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisuun on varattava riittävästi rahaa.

Tiina ja InkaLue lisää

Valtuuston kokous 13.6: Jokeri raiteilleen

14.6.2016

Aivan aluksi Espoon kaupunginvaltuustossa puitiin Länsimetron käyttöönoton viivästymistä. Vaikka asia ei ollut esityslistalla, kaikki olivat tyytyväisiä, että akuutista asiasta saatiin lisätietoa. Esittelypuheenvuorojen jälkeen viivästymisestä, sen syistä ja tilanteen korjaamisvaihtoehdoista käytiin tulikivenkatkuinen keskustelu, jossa esitettiin niin Länsimetro Oy:n toimivan johdon kuin hallituksenkin erottamista.Lue lisää

Espoon Vihreät: Länsimetron viivästys ei saa vaarantaa espoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä

13.6.2016

Espoon vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että espoolaisten joukkoliikenneyhteydet on saatava sujumaan Länsimetron viivästyksestä huolimatta. Korvaavan liikenteen aiheuttama lisäkustannus ei saa nostaa jo muutenkin kalliita lipunhintoja entisestään. Viivästyksen syyt ja tiedonkulun ongelmat on selvitettävä perinpohjaisesti ja niihin on puututtava viipymättäLue lisää

Tony Hagerlund: Keraan, Vermoon ja metroradan varrelle isoja päiväkoteja

8.6.2016

Kaupungin päivähoitoon satsaamat eurot voi jakaa kärjistäen kahtia: Runsas kaksi kolmasosaa menee toimintaan eli työntekijöiden palkkoihin ja arkiseen työhön, kolmannes käytetään tiloihin ja tukipalveluihin, kuten ruokaan ja siivoukseen.

Viime vuosina myös päivähoidosta on jouduttu säästämään. Tämä on toteutettu leikkaamalla toiminnasta, eli käytännössä sijaisten palkkaamisesta ja muista henkilöstömenoista. Tiloihin ja tukipalveluihin sen sijaan on käytetään euroja enemmän kuin aiemmin. Tämä on pitkän päälle kestämätöntä – mitä iloa on hienoista tiloista jos ei ole varaa henkilökuntaan?

Olen käynyt viime vuosina vierailulla pian sadassa espoolaisessa päiväkodissa. Päiväkodin koolla, viihtyisyydellä ja toimivuudella ei ole yhteyttä keskenään. Espoosta löytyy toimivia ja hienoja pieniä päiväkoteja, ja epäkäytännöllisiä pieniä päiväkoteja. Sama pätee isoihin päiväkoteihin.

Monien mielikuva suurista päiväkodeista on, että ne ovat meluisia ja sekavia. Isoissa päiväkodeissa on kuitenkin myös hyvät puolensa kunhan ne hyvin suunnitellaan. Esimerkiksi kun lapsiryhmillä on omat eteisensä ja jopa erilliset pihansa, ei meteliä tai ruuhkia ulkoilutilanteissa synny. Lisäksi voi olla ryhmien yhteiskäytössä olevia tiloja, kuten puutyöpajoja tai isompia liikuntasaleja, joita ei pieniin päiväkoteihin olisi mahdollista sisällyttää. Henkilökuntaa on tietysti suhteessa saman verran päiväkodissa kuin päiväkodissa.

Suuret päiväkodit eivät sovi joka paikkaan, tarvitsee myös pitää huoli, ettei matka kotoa päiväkotiin veny kohtuuttomaksi. Pohjois-Espoossa on turha haikailla isojen yksiköiden perään. Katse kannattaakin suunnata parhailaan kaavoitettaviin, uusiin tiiviisiin asuinalueihin, kuten Keraan ja Vermoon, Länsimetron varteen sekä Finnoseen.

Jos päiväkotitontit varataan keskeisiltä paikoilta, hyvien kulkuyhteyksien varrelle, muutama isompi päiväkoti voi hoitaa sen tehtävän, jota varten aiemmin tehtiin vähintään tuplamäärä päiväkoteja. Esimerkiksi suunnitteilla oleva 10-15 000 asukkaan Keran alue on kooltaan niin pieni, että sijoittamalla 3-4 suurta päiväkotia keskeisiin paikkoihin, kenelläkään ei olisi puolta kilometriä pidempää matkaa päiväkotiin.

Päiväkodit rakennetaan kymmenien vuosien käyttöön. Nyt on hyvä hetki miettiä millaisia päiväkoteja haluamme ratojen varsille tiivistyvään Espooseen. Isoilla, toimivilla ja taiten sijoitetuilla päiväkodeilla voidaan tarjota päivähoitoa lähellä kotia, kohtuullisin tilakustannuksin ja siten, että myös henkilökuntaan on varaa satsata.

Tony Hagerlund
Espoon varhaiskasvatusjaoston jäsen (vihr)

Inka Hopsu ja Tiina Elo: Koulut ja päiväkodit saatava pian kuntoon

12.5.2016

(julkaistu Länsiväylässä 11.5.2016 lyhennettynä)
Sisäilmaongelmat ovat riivanneet Espoon kouluja jo vuosia ja sadat lapset, nuoret ja opettajat oirehtivat, osa on sairastunut loppuelämäkseen. Espoo ei ole ongelman kanssa yksin, mutta kaupungin on kannettava vastuu siitä, että espoolaislapsille tarjotaan turvalliset tilat käydä koulua. Näin ei voi jatkua.

Tällä valtuustokaudella valtuustoryhmät ovat laajalla rintamalla vaatineet ongelmien nopeaa ratkaisemista, mutta tulokset ovat olleet valitettavan laihoja. Viime valtuuston kokouksessa muutosta vaadittiin ryhmien yhteisellä valtuustokysymyksellä. Ratkaisuja haetaan kesäkuun kehysneuvotteluissa.

Sisäilmaongelmien lisäksi tilaongelmia aiheuttaa kaupungin jatkuva kasvu. Yli 300 lasta on päiväkodeissa ylipaikoilla ja tilanpuute koskee myös koululaisia. Keskeinen ongelma on, että samaan aikaan kun pääkaupunkiseudulla lisätään asuntotuotantoa, ei huolehdita siitä, että kaupunkien rahat riittävät uusien asukkaiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseen. Päinvastoin sote-uudistuksen myötä ollaan siirtämässä alueen asukkaiden maksamia veroeuroja yhä enemmän muun maan tukemiseen.

Espoossa ratkaisuksi tilaongelmiin tarjotaan kahta huonoa vaihtoehtoa, joita emme kannata: vuorolukua tai ryhmäkokojen kasvattamista. Vuoroluku hankaloittaisi perheiden arkea, koululaisten iltapäivätoimintaa, lasten harrastamista ja koulujen iltakäyttöä. Ehkä vaihtoehtoa halutaan pitää mukana kriisitietoisuuden lisäämiseksi. Se vie kuitenkin turhaan huomion pois toteuttamiskelpoisten ratkaisujen etsimisestä.

Myöskään ryhmäkokojen kasvattaminen ei ole kestävää. Erityisen tuen tapeessa olevat oppilaat opiskelevat entistä enemmän lähikouluissaan ja vieraskielisten oppilaiden osuus kasvaa nopeaa vauhtia. Suuremmat opetusryhmät tekisivät tilanteen oppimisen ja opettamisen kannalta entistä haastavammaksi.

Tarvitaan siis lisää tiloja ja nykyiset on saatava pian kuntoon, jotta vältetään kalliit väistöratkaisut. Riittävät toimet vaativat lisää rahaa. Erityisen tärkeää on pitää huoli, että niukat resurssit käytetään kustannustehokkaasti. Se tarkoittaa parempaa rakentamisen laadunvalvontaa sekä ennakoivaa kiinteistönhuoltoa. On myös tehtävä systemaattiset oirekartoitukset, jotta sisäilmaongelmiin voidaan puuttua ennen kuin tilanne eskaloituu hätäväistöksi.

Espoo on peruskorjannut sisäilmaongelmaisia kouluja elinkaarimallilla. On syytä arvioida, onko se järkevä tapa tehdä korjauksia. Hankalissa sisäilmaongelmakohteissa urakoitsija sisällyttää riskin hintaan, jolloin korjaus tulee kaupungille kalliiksi. Tai kannattaako korjaamisen sijaan purkaa koko rakennus ja arvioida samalla sijaintipaikka uudelleen.

Tilakustannusten hillitsemiseksi on myös entistä tarkemmin katsottava tilahankkeita kokonaisuutena. Milloin on toimivaa ja kustannustehokasta rakentaa saman katon alle koulun lisäksi esimerkiksi kirjasto ja liikuntatiloja.
Virkamiesten tehtävänä on nyt esittää vaihtoehtoja ja meidän päättäjien on tehtävä päätökset ja priorisoitava rahat.

Tiina Elo
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja (vihr.)

Inka Hopsu
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja (vihr.)

Tiina ja Inka

Inka Hopsu ja Tiina Elo

Tony Hagerlund: Näköalatorni Kasavuorelle

30.4.2016

(Länsiväylä 30.4.2016) Kasavuori sijaitsee Kauniaisissa, aivan Espoon rajalla. Muinaisessa historiassa merenlahti on ulottunut aivan Kasavuorelle saakka. Kasavuoren kukkulat ovat olleet myös mainio tähystyspaikka alkuespoolaisille Kauklahden, “kaukaisen lahden”, suuntaan.

Näkymät Kasavuorelta ovat edelleen hienot. Tosin puut ovat kasvaneet peittämään näkyvyyttä jo sen runsaan parinkymmenen vuoden aikana jonka olen itse Kasavuorelta maisemia tarkastellut.

1900-luvun alkupuolella Kasavuorella on ollut näköalatorni. Kasavuoren läntisellä reunalla sijainneesta tornista on ollut hyvä näkymä Espoojokilaaksoon.

Espoo ja Kauniainen voisivat harjoittaa kuntien välistä yhteistyötä ja rakentaa Kasavuorelle uuden näköalatornin. Tornista olisi iloa niin espoolaisille kuin kauniaislaisille, joita asuu kävelymatkan päässä Kasavuoresta toistakymmentä tuhatta.

Tony Hagerlund (vihr)

Kuvassa yksi potentiaalinen näköalatornin paikka, Espoon keskuksen suuntaan. Kallioiden päältä näkyvyys on muutoinkin varsin hyvä. Aiemmin näköalatorni on ollut pikemminkin ”järven kohdalla”, pohjoisen puolella.

Tila- ja asuntojaosto 20.6.2016 Raportti

23.6.2016 (Tiina Elo)
Tässä raportti tila- ja asuntojaoston viime maanantain kokouksesta. Kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan. Päätökset ja kirjelmät -kohdassa käytiin keskustelua ohjeistuksesta sisäilmaongelmien torjumiseen ja ratkomiseen sekä saatiin suullinen selostus Karhusuon koulun ja muutamien muiden koulujen tilanteesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lisäksi sovittiin, että jaostolle järjestetään alkusyksystä erillinen iltakoulu, jossa käydään tarkemmin läpi, Lue lisää

Kaupunginhallitus 20.6.2016 Raportti

23.6.2016 (Tiina Elo)
Kevätkauden viimeisessä kokouksessa linjattiin talousarvion kehysohjeesta sekä hyväksyttiin ilmasto-ohjelma suunnitelma ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kaikki asiat menevät vielä valtuuston päätettäväksi. Alla tehdyt päätökset perusteluineen, esityslista avattuna löytyy täältä. – Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia) Valtuusto on aikanaan myöntänyt sairaalalle takauksen 150 me lainalle. Nyt haettiin lisätakausta 175 me Lue lisää

Kaupunginhallitus 20.6.2016: Kehysohje, suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi ja Ilmasto-ohjelma

18.6.2016 (Tiina Elo)
Maanantaina on kevätkauden viimeinen kaupunginhallitus, jossa pitkä lista isoja ja tärkeitä asioita päätettäväksi. Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Kuluneella viikolla käytiin ryhmien väliset kehysneuvottelut. Valitettavasti yksimielisyyttä ei löytynyt, joten työ jatkuu kaupunginhallituksessa. Lisäksi listalla kaksi tärkeää ohjelmaa: Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 2016-2021 ja ilmasto-ohjelma. – Kaupungin Kiinteistö Oy Lue lisää

Tila- ja asuntojaosto 20.6.2016: Kungsgårdsskola, Vermon päiväkoti ja arviointikertomuksen havainnot

18.6.2016 (Tiina Elo)
Maanantaina on kevätkauden viimeinen tila- ja asuntojaoston kokous. Hyväksytään hankesuunnitelmia ja käydään läpi uusia menettelytapaohjeita sisäilmaongelmien ratkomiseksi. Ne tuodaan erikseen jaoston päätettäväksi. Samassa yhteydessä saadaan ajankohtaiskatsaus sisäilmaongelmaisten koulujen tilanteesta. Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Sisäilma-asioiden menettelytapaohjeen päivitys (Maija Lehtinen) Ohjeistusta selkeytetty ja vastuita Lue lisää