• Espoo-mitalit Tiina Elolle ja Jyrki Myllärniemelle!

  Espoo on myöntänyt vuodesta 1972 lähtien Espoo-mitaleja Espoon hyväksi tehdystä työstä. Tänä vuonna 14 palkitun joukossa oli kaksi Espoon vihreää: Tiina Elo ja Jyrki Myllärniemi. Suuret onnittelut Tiinalle ja Jyrkille ansaituista huomionosoituksista! Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Tiina Elo sai… Read More

  Lue lisää
 • Valtuuston kokous 7.12.2020: Uusi perusturvajohtaja ja luontoaiheisia valtuustoaloitteita

  Maanantain 7.12 valtuusto aloitettiin hyväksymällä vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma, jota oli käsitelty edeltävästi 3.12 pidetyssä valtuuston istunnossa. Talousarvion jälkeen käsittelyssä oli vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus, jonka yhteydessä keskustelua syntyi laajasti niin koronan vaikutuksista hoitojonojen kasvuun ja työllisyyteen,... Read More
  Koponen Noora Kansanedustaja, valtuutettu, Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelmaryhmän varapuheenjohtaja
 • Ihmisoikeus on jokaisen velvollisuus

  Ihmisoikeuksista puhutaan eri instansseissa ja järjestöissä jatkuvasti. Ihmisoikeudet on terminä tuttu lähes jokaiselle sukupuolesta, iästä tai esimerkiksi kulttuuritaustasta riippumatta. Ihmisoikeudet mielletään kuitenkin usein arjesta irralliseksi yläkäsitteeksi, jonka konkreettinen tarkoitus ja merkitys voi lopulta jäädä monelle meistä etäiseksi. Tyypillisesti... Read More
  Koponen Noora Kansanedustaja, valtuutettu, Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelmaryhmän varapuheenjohtaja
 • Espoon organisaatiouudistus heikentää demokratian toteutumista

  Espoon kaupungin organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää ryhdyttiin uudistamaan valtuustokauden alussa tavoitteena vahvistaa demokraattista päätöksentekoa ja asukkaiden osallisuutta. Valmistelua tehtiin yhdessä Turun kaupungin kanssa ja yhdeksi vaihtoehdoksi valmisteluun nostettiin pormestarimalli. “Vihreät ovat pitkään kannattaneet pormestarimallia, koska se antaisi asukkaille mahdollisuuden valita vaaleilla johtavat päättäjät ja antaisi näin vallalle ja vastuulle kasvot. Päättäjiä malli puolestaan kannustaisi neljän vuoden välein saavuttamaan asukkaiden luottamuksen”, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell kuvailee. Nykymallissa Espoossa suurta valtaa käyttävät kaupunginjohtaja sekä pysyviin virkoihin valitut toimialajohtajat, joiden mahdollinen poliittinen tausta ei noudattele kuntavaalien tulosta. Valitettavasti pormestarimalli haudattiin uudistusprosessin kuluessa Kokoomuksen johdolla ilman kunnollisia neuvotteluja, ja valmistelun pohjaksi valittiin nykyinen kaupunginjohtajamalli. Turku puolestaan päätti yhteisen valmistelun pohjalta siirtyä pormestarimalliin. Pormestarimalli on suurista ka...
 • Espoon valtuuston lähes liikuttavan yksimielinen suuri luontoilta

  Espoon valtuusto keskusteli vuoden viimeisessä kokouksessaan monipuolisesti luonnosta ja hyväksyi useita luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä toivomuksia käsitellessään Vihreiden Tiina Elon ja Risto Nevanlinnan aloitteita, jotka koskivat Keskuspuiston laajentamista, niittyjen lisäämistä ja Suomenojan linnustoseurantojen toteuttamista vuosittain. Risto Nevanlinna... Read More
  Elo Tiina kansanedustaja, valtuutettu, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, osallistuva Espoo ohjelmaryhmän varapuheenjohtaja, maakuntahallituksen varajäsen
  Nevanlinna Risto Valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja, valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, maakuntavaltuuston jäsen, Kestävä Espoo -kehitysohjelman varajäsen, HSL:n hallituksen varajäsen

Espoo-mitalit Tiina Elolle ja Jyrki Myllärniemelle!

18.12.2020

Espoo on myöntänyt vuodesta 1972 lähtien Espoo-mitaleja Espoon hyväksi tehdystä työstä. Tänä vuonna 14 palkitun joukossa oli kaksi Espoon vihreää: Tiina Elo ja Jyrki Myllärniemi. Suuret onnittelut Tiinalle ja Jyrkille ansaituista huomionosoituksista! Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Tiina Elo sai… Read More

Lue lisää

Valtuuston kokous 7.12.2020: Uusi perusturvajohtaja ja luontoaiheisia valtuustoaloitteita

17.12.2020

Maanantain 7.12 valtuusto aloitettiin hyväksymällä vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma, jota oli käsitelty edeltävästi 3.12 pidetyssä valtuuston istunnossa. Talousarvion jälkeen käsittelyssä oli vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus, jonka yhteydessä keskustelua syntyi laajasti niin koronan vaikutuksista hoitojonojen kasvuun ja työllisyyteen,… Read More

Lue lisää

Ihmisoikeus on jokaisen velvollisuus

10.12.2020

Ihmisoikeuksista puhutaan eri instansseissa ja järjestöissä jatkuvasti. Ihmisoikeudet on terminä tuttu lähes jokaiselle sukupuolesta, iästä tai esimerkiksi kulttuuritaustasta riippumatta. Ihmisoikeudet mielletään kuitenkin usein arjesta irralliseksi yläkäsitteeksi, jonka konkreettinen tarkoitus ja merkitys voi lopulta jäädä monelle meistä etäiseksi. Tyypillisesti… Read More

Lue lisää