• Espoon Vihreät: Keskuspuisto suojeltava nakertamiselta

  Espoon Keskuspuisto on pääosin virkistysaluetta ja vain pieni osa siitä on suojeltu, vaikka alueella on myös merkittäviä luontoarvoja. Alueen reunoja uhkaa jatkuva nakertaminen asemakaavoilla. Espoon Vihreät esittävät uusia suojelualueita alueen arvokkaille luontokohteille osana meneillään olevaa Vihervuotta.
  Risto Nevanlinna valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, maakuntavaltuuston jäsen
  Nevanlinna_Risto_12-09-12_033_web
  Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, valtuutettu
  Elo-Tiina_14-10-22_110_web_pieni
 • Espoon Vihreät: Kasvava Espoo tarvitsee terveitä päiväkoteja ja kouluja

  Espoon Vihreiden valtuustoryhmä pitää ensi vuoden talousarvion valmisteluun liittyviä opetukseen ja päivähoitoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvia leikkauspaineita liian suurina. Espoon väestö kasvaa tuhansilla vuosittain ja kasvavan kaupungin uudet asukkaat tarvitsevat päiväkoteja, kouluja ja muita palveluita. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisuun on varattava riittävästi rahaa.
  Inka Hopsu valtuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja
  Hopsu-Inka__14-10-30_102_web
  Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, valtuutettu
  Elo-Tiina_14-10-22_110_web_pieni
 • Valtuuston kokous 13.6: Jokeri raiteilleen

  Valtuuston kokouksessa aiheina (ohi asialistan) Länsimetron myöhästyminen, Raide-Jokerin hankesuunnitelma, esteettömysohjelma (joka palautettiin valmisteluun) ja koulujen sisäilmaongelmat. Lue Jyrkin kokousraportti
  Jyrki Kasvi kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen, maakuntavaltuuston varajäsen
  Kasvi-Jyrki_15-02-02_070_web_pieni
 • Espoon Vihreät: Länsimetron viivästys ei saa vaarantaa espoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä

  Espoon vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että espoolaisten joukkoliikenneyhteydet on saatava sujumaan Länsimetron viivästyksestä huolimatta. Korvaavan liikenteen aiheuttama lisäkustannus ei saa nostaa jo muutenkin kalliita lipunhintoja entisestään. Viivästyksen syyt ja tiedonkulun ongelmat on selvitettävä perinpohjaisesti ja niihin on puututtava viipymättä
  Saara Hyrkkö kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu
  Saara Hyrkko
  Sirpa Hertell valtuutettu, kestävä kehitys -ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja, HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja
  Sirpa Hertell
 • IMG_3136

  Urheilu ja iloinen mieli yhdistivät Monikulttuurisessa pesispäivässä

  Espoon Vihreät ja Espoon Pesis järjestivät Monikulttuurisen pesäpallopäivä –tapahtuman Leppävaaran urheilupuistossa sunnuntaina 5.6.2016. Paikalla oli arviolta noin 70 ihmistä, joista pesistä joko harjoittelivat tai pelasivat lähes 50 henkilöä. Porukkaa oli vauvasta vaariin, ja pelaajienkin ikähaarukka oli noin 5-vuotiaasta vaari-ikäiseen.

  Lue lisää

Työmme hyvän elämän puolesta

30.6.2016

Liikunta- ja nuorisojärjestöjä tuetaan, jotta jokainen espoolainen lapsi ja nuori saa harrastaa. Vanhoja rakennuksia, kuten Villa Elfvik, Albergan kartano ja Pikku-Aurora, suojellaan. Puolustamme lähikirjastoja.

Olemme neuvotelleet lisää rahaa vanhusten kotihoitoon ja omaishoitajille. Hoivakodit suunnitellaan esteettömiksi ja esteettisiksi.

Johdollamme laadittiin Espooseen oma asunto-ohjelma ja päätettiin rakentaa vuosittain 400 kaupungin vuokra-asuntoa asuntopulaa helpottamaan. Myös opiskelija-asuntoja kaavoitetaan lisää. Liikuntapaikoista ja muusta kaupungin omaisuudesta pidetään huolta.

Saavutuksia kestävän kaupungin puolesta

30.6.2016

Vaadimme sujuvia liityntälinjoja ja joukkoliikenteen parantamista, kun metroliikenne Matinkylään käynnistyy. Kiirehdimme Raide-Jokeria. Vaadimme parempia pyöräteitä, pyöräilyn laatukäytäviä ja pyöräparkkeja mm. Metroasemille.
Kaupunki ehkäisee nuorisotyöttömyyttä ja on aktiivinen työllisyyden edistämisessä.Tasapainoinen talous turvaa hyvinvointipalvelut.

Saavutuksia hyvään koulutukseen

30.6.2016

Olemme puolustaneet erityisopetusta, koulunkäyntiavustajia, kouluterveydenhuoltoa ja nuorten mielenterveyspalveluita. Olemme onnistuneet pitämään opetusryhmät pieninä ja

säilyttämään maahanmuuttajien kieliopetuksen. Saimme lisärahoitusta perheiden tukemiseen. Kiirehdimme sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjausta ja

paransimme tiedotusta perheille ja opettajille.

Saavutuksia ympäristön puolesta

30.6.2016

Olemme varjelleet keskuspuistoa nakertamiselta sekä suojelleet Espoon vesistöjä ja 550 hehtaaria metsää. Olemme edistäneet luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaupungin virkistysmetsien hoidossa.

Vihreiden ansiosta kaupungin päästövähennystavoitetta on tiukennettu, ilmastoasiat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja Espooseen laaditaan kunnianhimoinen ilmastotoimenpideohjelma. Kouluissa ja päiväkodeissa vähennetään ruokahävikkiä.

Espoon Vihreät: Keskuspuisto suojeltava nakertamiselta

30.6.2016

 

Valtuutettu Risto Nevanlinna ja 33 allekirjoittanutta jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6. valtuustoaloitteen, jossa esitetään uusien suojelualueiden perustamista Espoon Keskuspuistoon osana meneillään olevaa Vihervuotta. Nevanlinnan aloitteessa esitetään, että suojelualueiksi sopisivat erityisen hyvin Harmaakallion alue, Mössenkärrin metsälampi sekä Lillträsketin suo.

”Keskuspuiston arvokkaiden luontokohteiden suojelu nostaa Keskuspuiston arvoa myös virkistyskäytön kannalta. Suojelualueiden perustaminen ei estä virkistyskäyttöä. Lisäksi suojelualueilla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa”, Risto Nevanlinna toteaa.

Risto Nevanlinna ja Tiina Elo keskuspuistossa

Kuvassa Risto Nevanlinna ja Tiina Elo keskuspuistossa Mössenkärrin metsälammella. Kuva Minna Etsalo

Espoon Keskuspuisto on noin 880 hehtaarin metsäinen alue keskellä kaikkein tiiveintä eteläistä Espoota. Alueen reunoja uhkaa jatkuva nakertaminen asemakaavoilla.

”Keskuspuisto on helposti tavoitettava ja tärkeä ulkoilu- ja virkistyskohde tuhansille espoolaisille ja sen merkitys tulee vain korostumaan asukasmäärän kasvaessa. Uusien suojelualueiden perustamisen lisäksi keskuspuiston rajat on vahvistettava metsäalueen nykylaajuudessa ja nakertaminen lopetettava”, vaatii kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo, yksi Keskuspuisto-aloitteen allekirjoittajista.

Keskuspuiston metsää halkovat leveät, väylämäiset ulkoilureitit ovat toinen alueen yhtenäisyyttä ja luontoarvoja pirstova ongelma.

”Reittien toteuttamisessa olisi käytettävä harkintaa ja ne olisi toteutettava polkumaisina reitteinä, jotta metsän lumo ja erämainen tunnelma ei rikkoudu”, Elo ja Nevanlinna ehdottavat.

Keskuspuisto on Espoon tärkein yhtenäinen luontoalue Nuuksion kansallispuiston jälkeen ja se muodostaa tärkeän ekologisen yhteyden rannikon viheralueilta Pohjois- Espooseen. Keskuspuiston itäisessä osasta on tällä hetkellä kolme suojelualuetta: Keskuspuiston metsäalueen luonnonsuojelualue, Majkärrin suojelualue ja Ritvan perintömetsä. Puiston läntisessä osassa ei suojelualueita ole lainkaan.

Keskuspuistoaloite kokonaisuudessaan

Keskuspuiston kartta Espoon kaupungin sivuilla, josta löydät jutussa mainitut ehdotetut suojelukohteet

Ps. Järjestämme elokuussa avoimen keskuspuistokävelyn jossain suojelukohteeksi sopivassa paikassa yhdessä asiantuntijoiden kanssa to 25.8 klo 17:30-19:30. Klikkaa itsesi facebooktapahtumaan