Valtuusto 23.3.2015 – teknisen toimen johtajan vaali

24.3.2015

Illan merkittävin asia oli teknisen ja ympäristötoimen johtajan Olavi Loukon seuraajan valinta. Alkuun kaupunginjohtaja alusti asiasta. Teknisen ja ympäristötoimen johtaja johtaa yli 600 työntekijän organisaatiota, jonka tehtävänä on Espoon kasvun hallitseminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tehtävän keskeinen ydin on strategisessa maankäytössä. Koska haastattelujen ja ryhmien kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena ei löytynyt yhtä vahvaa ehdokasta, kaupunginjohtaja päätyi esittämään virkavaalia.
Lue lisää

Valtuustoraportti 23.2.2015 kokouksesta

6.3.2015

Kokouksen aluksi vietimme hiljaisen hetken perussuomalais valtuutettu Seppo Sonkerin äkillisen kuoleman johdosta. Seppo oli pidetty valtuutettu, joka suhtautui kaikkiin puolueesta ja iästä riippumatta tasapuolisesti ja kannustavasti. Liikunnanopettajana ja opinto-ohjaajana sekä monen lajin valmentajana hänen sydäntään lähellä olivat nuoret ja heidän tulevaisuutensa sekä aktiivinen liikkuminen. Näiden eteen Seppo teki elämäntyönsä.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennuste herätteli pitkän keskustelun.

Tilikauden tulos on lähes 32 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Talouden tasapainotusohjelman ensimmäiset toimet siis ehkä toimivat, menokehitys on pysynyt suunniteltuna. Myös rahastot ovat tuottaneet ennakoitua paremmin. Tulot eivät silti pysy menojen tahdissa. Verotulojen kehitys on hidasta ja toimeentulomenot kasvavat.
Lue lisää

Valtuustoraportti 26.1.2015 kokouksesta

6.3.2015

Valtuuston kokouksen esityslista oli tällä kertaa erityisen paksu pumaska paperia. Suurin paperimäärä aiheutui metropolihallintoa ja kuntaliitosta koskevasta materiaalista. Listalla oli muitakin asioita ja kaikkien yllätykseksi nekin saatiin käsiteltyä.

Kokouksen alussa valtuusto valitsi vuodelle 2015 valtuuston puheenjohtajiston. Puheenjohtajaksi kukitettiin meiltä Jyrki Kasvi sekä varapuheenjohtajiksi Marika Niemi (kok) ja Arja Juvonen (perusS). Jyrki sai kaulaansa puhetta aiemmin valtuustossa luotsanneelta Markus Torkilta (kok) hopeiset käädyt, jotka kaulassa hän ryhtyi johtamaan puhetta valtuustossa saman tien.Lue lisää

Tony Hagerlund: Ison Omenan palvelutorille lastenhoitopiste

28.3.2015

(Länsiväylä 28.3.2015) Runsaan vuoden kuluttua kesällä avataan Ison Omenan laajennukseen niin sanottu palvelutori, joka kokoaa yhteen muun muassa kirjaston, terveyskeskuksen, neuvolan sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Palvelutorin suunnitelmia esiteltiin Länsiväylässä 18.3.

Matinkylän palvelukeskuksen yhteyteen kannattaisikin perustaa myös erillinen lastenhoitopiste. Kokonaisuuden ei tarvitse olla kovinkaan kummoinen: suojaisa tila jossa on leluja ja kirjoja, sekä henkilökuntaa, joka katsoo lasten perään. Eli käytännössä vastaava osa- tai kokoaikainen lastenhoitoparkki jollainen löytyy muun muassa Ikeasta ja muutamista ostoskeskuksista.

Aika ajoin puhutaan vanhemmista jotka käyttävät subjektiivista oikeutta päivähoitoon “turhaan”: lapset ovat päivähoidossa, vaikkeivät vanhemmat ole töissä tai opiskele. Tällöin unohtuu, että lastenhoitoapua voi tarvita myös muista syistä kuin työssäkäyntiä varten.

Jos lääkärissä on mukana välkky muutaman vuoden ikäinen lapsi, ei vanhempi voi puhua vaikkapa omasta masennuksestaan tai arjen ongelmista. Vielä isompi ongelma on pienten lasten vanhemmilla jos edessä on käynti mielenterveys- tai päihdepuolen tapaamisessa. Pienetkin lapset ymmärtävät ja myös ahdistuvat joutuessaan kuuntelemaan keskusteluja, joita heidän ei kuuluisikaan kuulla.

Kukaan ei tiedä kuinka moni lapsi on päivähoidossa vain siksi, että vanhemmilla on ajoittaista muutaman tunnin mittaista tarvetta lastenhoidolle. Päivähoito kun on ainut julkinen organisaatio joka taatusti auttaa lastenhoidossa silloin kun apua tarvitaan. Esimerkiksi perhetyöstä ei saa vastaavaa tukea.

Lisäksi pienituloisille vanhemmille päivähoito on maksutonta, sen sijaan muutamankin tunnin lastenhoitoapu viikossa maksaa merkittävän osan kuukausituloista.

Lastenhoitoaika voisi olla tarjolla vain etukäteen varaten, jolloin ei synny yllättäviä ruuhkia. Ajanvarauksen voisi yhdistää muihin palveluihin, esimerkiksi lääkäriajan voisi tilata joko tavanomaisesti tai yhdistettynä lastenhoitoon.

Espoon päivähoito on ongelmissa lapsimäärän kasvaessa hurjaa tahtia. Siksi kannattaisikin satsata siihen, etteivät vanhemmat joudu laittamaan lapsiaa päivähoitoon vain siksi, ettei muualtakaan apua saa.

Uutta palvelumallia luotaessa tulisi miettiä myös millaisille aivan uusille palvelumuodoille olisi tarvetta – pelkkä vanhojen palvelujen yhteenkokoaminen ei ole yksistään kovinkaan innovatiivistä. Matinkylän palvelutorin myötä Espoon kaupungilla olisi tilaisuus rakentaa uudenlaista, tämän ajan tarpeisiin vastaavaa palvelumallia, ja samalla keventää päivähoidon kuormaa.

Tony Hagerlund
Espoon varhaiskasvatusjaoston jäsen (vihr)

Tiina Elo ja Kaarina Saramäki: Pienituloisten verotusta kevennettävä ja veroparatiisit laitettava kuriin

28.2.2015

(Länsiväylä 28.2.2015) Suomi tarvitsee uutta työtä ja kestävää hyvinvointia. Niitä luodaan reilulla taloudella ja viisaalla verotuksella. Reilussa taloudessa tuloeroja kavennetaan ja pienituloisten verotusta kevennetään. Harmaa talous, veroparatiisit ja verokikkailu laitetaan kuriin. Työtä verotetaan vähemmän ja saasteita enemmän.

Vihreiden tuoreiden verolinjausten mukaan ansiotulot, sosiaalietuudet ja eläkkeet on säädettävä verovapaiksi 560 euron kuukausituloihin saakka. Tämä olisi askel kohti perustuloa, joka tuo turvaa pätkä- ja silpputyöntekijöille sekä yksinyrittäjille ja tekee työnteosta aina kannattavaa.

Jotta uusia työpaikkoja syntyy, tulee yrityksiä ja yhteisöjä kannustaa veroporkkanoin kestäviin investointeihin ja työllistämiseen. Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamista on helpotettava nostamalla yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nykyisestä 8 500 eurosta 30 000 euroon vuodessa.

Euroalueelta vuotaa veroparatiiseihin vuosittain jopa 1 000 miljardia euroa. Merkittävin keino verovälttelyn kitkemiseksi on maakohtainen talousraportointi. EU-tasolla tulee luoda henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmä, jolla helpotetaan verovelvollisten yksilöintiä ja vaikeutetaan siten veronkiertoa.

Reilussa taloudessa luonnonvaroja käytetään fiksusti. Nyt resursseja hukataan, eikä raaka-aineita kierrätetä tarpeeksi. Vihreiden tavoitteena on luoda uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian aloille 50 000 uutta työpaikkaa.

Ympäristölle haitallista toimintaa tuetaan suurilla summilla erilaisten verotukien kautta. Tätä haluamme lähteä purkamaan. Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja pian, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta ja hidastaa biodiversiteetin vähenemistä.

Jotta julkisen talouden rahoitus ja hyvinvointivaltion edellytykset voidaan turvata, on verojärjestelmäämme kehitettävä talouden kasvuedellytyksiä tukevaksi. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta ympäristöhaittojen, varallisuuden ja kulutuksen verotukseen. Kulutusverot osuvat usein eniten pienituloisiin, joten on tärkeää huolehtia niiden kompensoimisesta ja verotuksen progressiivisuudesta.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
eduskuntavaaliehdokas

Kaarina Saramäki
Espoon Vihreiden puheenjohtaja
Vihreiden taloustyöryhmän jäsen

Saara Hyrkkö: Sateenkaarinuorisotilaa tarvitaan

21.2.2015

(Länsiväylä 21.2.2015) Yhteiskunta on täynnä oletuksia siitä, millaisia ihmiset ovat tai millaisia heidän tulisi olla. Seksuaalisuutta ja sukupuolta määrittävät normit rajaavat ulos suuren joukon ihmisiä. Omaa identiteettiään pohtivalla nuorella ei ole välttämättä ketään, kenen kanssa ajatuksia voisi pallotella. Kynnys hakeutua keskustelemaan asiasta ns. perinteisessä nuorisotilassa voi olla korkea.

Sisäministeriön sateenkaarinuoriin keskittyneen syrjintäselvityksen (2010) mukaan noin 36 % kyselyyn vastanneista nuorista oli kokenut koulukiusaamista seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumisensa takia. Yleensä kiusaajat olivat muita oppilaita, mutta myös henkilökunta saattoi osallistua samantyyppisellä kohtelulla tai hiljaisesti hyväksymällä kiusaamisen. Näin ei tietenkään pitäisi olla, mutta luvut selittävät, miksi koulua ei aina koeta parhaaksi ympäristöksi pohtia omaa sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiään.

Toisin kuin Mika Niikko kirjoituksessaan (LV 14.2.2015) vihjaa, sateenkaarinuorisotila ei ole aikuisten ja lasten treffipaikka vaan kohtaamispaikka, johon eri ikäiset nuoret ovat tervetulleita keskustelemaan ja viettämään aikaa toistensa ja vastuullisten ammattilaisten kanssa. Nuorisolaki määrittää kunnan tehtäviksi nuorisotyön ja -politiikan eli muun muassa nuorten sosiaalisen vahvistamisen sekä nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemisen.

Meidän tulee tavoitella yhteiskuntaa, jossa seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuus tunnustetaan, ja jossa jokaisella on tilaa rakentaa turvallisesti omaa identiteettiään. Tältä osin maailma ei ole vielä valmis, ja juuri siksi sateenkaarinuorisotilalle on tarvetta. Myös Setan ja Nuorisotutkimusseuran tutkimukset sateenkaarinuorten kokemuksista tukevat tätä. Lisäksi työtä yhdenvertaisuuden eteen on jatkettava myös kouluissa ja päiväkodeissa.

Nuoret tarvitsevat tiloja, joissa jokainen voi olla oma itsensä. On hienoa, että Espoo on edelläkävijä näin tärkeässä asiassa.

Saara Hyrkkö
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen,
kansanedustajaehdokas (vihr)
Espoo

Poliittinen keinoäly

16.3.2015 (Jyrki Kasvi)
Poliittiset nuorisojärjestöt hallitsevat hätkähdyttämisen taidon. Viimeksi Kokoomusnuoret onnistuivat provosoimaan uutisointia Tulevaisuus- ja tavoiteohjelmallaan. Käytännössä 20-sivuisesta ohjelmasta nostettiin julkisuuteen vain kaksi lausetta: ”Virkamiehiä korvataan keinoälyllä suurien tietomäärien käsittelyä vaativissa tehtävissä” ja ”Keinoälyt otetaan käyttöön julkisella sektorilla avustamaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia syöpien ja sairauksien tunnistamisessa, sekä etäterveydenhuollossa ja asiakaspalvelussa.”Mutta ne kaksi lausetta Lue lisää

Uuden sukupolven muki

13.3.2015 (Saara Hyrkkö)
Nyt jos koskaan on aika. Aika tehdä muutos. Tulevaisuuden Suomea ei tehdä vanhoilla ajatuksilla, logiikalla tai lääkkeillä. Uusi Suomi vaatii uutta sukupolvea. Viime kesänä minä ja Jarno olimme sitä mieltä, että jos muutosta haluaa saada aikaan, sitä pitää lähteä itse tekemään. Siksi lähdimme työnhakuprosessiin nimeltä eduskuntavaalit. Tue meitä tavoitteessamme ja hanki itsellesi Lue lisää

Ollako vai eikö olla?

8.3.2015 (Saara Hyrkkö)
Kun puheeksi nousee feminismi, paikalle rientää aina joukko ihmisiä kertomaan, miksi kyseistä termiä tulisi välttää. ”Samat oikeudet kaikille, miksi haluatte naisille enemmän”, ”eikö voitaisi puhua vain tasa-arvosta” sekä tietenkin ”entäs asevelvollisuus” ja ”kyllä miehiäkin sorretaan”. Minä olen feministi. Se tarkoittaa sitä, että haluan lisätä kaikkien sukupuolten tasa-arvoa ja purkaa yhteiskunnan sukupuolittuneita Lue lisää

Kitkerää digilääkettä

4.3.2015 (Jyrki Kasvi)
Helsingin Sanomien Matti Kalliokosken 1.3. pääkirjoitus kiinnitti huomiota siihen, miten digitalisaatiosta on tulossa näiden vaalien taikasana, d-vitamiini, joka puoluejohtajien puheissa ratkaisee Suomen kaikki ongelmat. Kalliokoski vertaa digitalisaatiota markka-ajan d-vitamiiniin, devalvaatioon, jolla Suomen talouden kilpailukyky palautettiin kansalaisten ostovoimaa heikentämällä. Kansa pysyi tyytyväisenä, kun tilillä oli entistä enemmän markkoja, vaikka niillä sai Lue lisää